Μενού
Your Cart

Πολιτική Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 


ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει προσεκτικά χωρίς να καταστρέψει τη συσκευασία και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα στην αρχική του συσκευασία. To mikroepipla.gr υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Λόγος επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντος αποτελούν:

1. Να έχει παραδοθεί άλλο προϊόν από αυτό που αναγράφεται στην αρχική παραγγελία λόγω λάθους στη διαδικασία, την τιμολόγηση, την αποστολή, ή αν στα προϊόντα προκλήθηκαν ελαττώματα κατά τη μεταφορά, όταν αυτή γίνεται από συνεργεία της επιχείρησης ή από μεταφορική εταιρεία του συνεργαζόμενου δικτύου. Σε περίπτωση μεταφοράς μέσω πρακτορείου επιλογής του πελάτη και εφόσον τα προϊόντα έχουν παραδοθεί σε άριστη κατάσταση στο πρακτορείο της επιλογής του πελάτη την ευθύνη φέρει το αντίστοιχο πρακτορείο μεταφορών.

2. Σε κάθε περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος / ελάττωμα για τα οποία φέρει την ευθύνη η επιχείρηση ή και ο κατασκευαστής (για να διαπιστωθεί το κατασκευαστικό ελάττωμα και να γίνει η αντικατάσταση των προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να μας αποστείλει φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή μέσω email στο info@mikroepipla.gr)


3. Κατά τη παράδοση, οταν το προϊόν στη συσκευασία του διαπιστώσετε εξωτερική φθορά (στη περίπτωση αυτή ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί τη παραλαβή του προϊόντος από τη μεταφορική εξαρχής και να ζητήσει αντικατάσταση από την εταιρεία μας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας)

Έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και άλλων πρόσθετων υπηρεσιών δεν επιστρέφονται. Επίσης προϊόντα που έχουν συναρμολογηθεί είτε από το πελάτη είτε από τα συνεργεία μας και δεν έχουν ελάττωμα , δεν επιστρέφονται (ή εάν επιστραφούν κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία παρακρατείται τουλάχιστον το 50 % της αξίας τους)

To mikroepipla.gr δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους από τη στιγμή που  τα προϊόντα της παραγγελίας δόθηκαν στον μεταφορέα προς παράδοση στο χρήστη. Εάν υπάρξει τέτοιο θέμα επικοινωνήστε μαζί μας για σας υποδείξουμε τα στοιχειά επικοινωνίας της μεταφορικής.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων που έχουν παραληφθεί από την έδρα μας, από μεταφορική ή courier του πελάτη, θα πρέπει να γυρίσουν και πάλι στην έδρα μας με τον ίδιο τρόπο, ακόμη και σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος (η μεταφορά επιβαρύνει το πελάτη).

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της mikroepipla.gr μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με το mikroepipla.gr και η μεταφορά πραγματοποιείται με μεταφορική που θα υποδείξει το mikroepipla.gr. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε στην αρχική τους συσκευασία αμοντάριστα. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη της επιστροφής των προϊόντων σημαίνει αυτοδικαίως απώλεια του δικαιώματος αντικατάστασης και αποδοχής των προϊόντων ως έχουν. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και την πλήρη συσκευασία του σε άρτια κατάσταση (‘’as new’’).


Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί επικοινωνία με email στο info@mikroepipla.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου www.mikroepipla.gr.


Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
- να επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα της παραλαβής με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας για γνωστοποίηση του θέματος που έχει προκύψει 
- να μας αποσταλούν φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή μέσω email στο info@mikroepipla.gr )

- το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην έχει μονταριστεί / συναρμολογηθεί
- το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)
- η συσκευασία των προϊόντων να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν μαζί με τα εξαρτήματα και τις οδηγίες συναρμολόγησης και να είναι σε άριστη κατάσταση
Συγκεκριμένα: 
- Στην περίπτωση που κάποιο είδος που παραλάβατε είναι προβληματικό μπορείτε να φέρετε/στείλετε το προϊόν. Στην περίπτωση αυτήν δεν επιβαρύνεστε το κόστος της μεταφοράς αρκεί να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία επιστροφής με τη διαδικασία μεταφοράς. Εάν δηλαδή ο πελάτης επιστρέψει τα προϊόντα με μη συνεργαζόμενη μεταφορική/courier της εταιρείας τότε τα έξοδα τον επιβαρύνουν σε κάθε περίπτωση (ακόμα και αν είναι ελαττωματικό το προϊόν).Εφόσον το προϊόν εμφανίζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, το αντικαθιστούμε , το συντομότερο δυνατόν , δωρεάν (με την επιφύλαξη πάντα της ύπαρξης διαθεσιμότητας). Εξαιρούνται στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον εισαγωγέα, οπότε θα πρέπει να αποδεχτεί και αυτός την επιστροφή και αντικατάσταση.
- Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος είδος, σας στέλνουμε το σωστό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, ή ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την mikroepipla.gr θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.


Η επιστροφή του προϊόντος από τον πελάτη προς την mikroepipla.gr, θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών, ενώ η επιστροφή του τιμήματος που έχει καταβληθεί από το πελάτη θα γίνεται επίσης το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος στην έδρα μας για έλεγχο, από την mikroepipla.gr προς τον πελάτη. 


Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλειπή η mikroepipla.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.


ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 


Όταν κάνετε την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www mikroepipla.gr, και μετά την επικύρωση αυτής με τη κατάθεση χρημάτων έχετε την δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσα στην ίδια ημέρα ή την αμέσως επόμενη που κάνατε την παραγγελία και μόνο εφόσον δεν έχει προηγουμένως αποσταλεί το προϊόν.


Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας σε προϊόντα στα οποία δίνεται ειδική παραγγελία για κατασκευή (π.χ. Σαλόνια ειδικών διαστάσεων, ντουλάπες σε ειδικά χρώματα, στρώματα και επιστρώματα ειδικών διαστάσεων κτλ.) η ακύρωση είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν έχει ξεκινήσει τη κατασκευή τους και σε αντίθετη περίπτωση η προκαταβολή εκπίπτει υπέρ του πωλητή
Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς την mikroepipla.gr εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. 

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η mikroepipla.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε η mikroepipla.gr οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης του αιτήματος ακύρωσης, να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός πραγματοποίησε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ).ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (άρθρο 4 § 10 ν. 2251/1994, σε συνδυασμό με ΚΥΑ Ζ1-891/2013)


Ειδικώς στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (δηλαδή όχι νομικό πρόσωπο, ακόμα και μη κερδοσκοπικό) που αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα mikroepipla.gr αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση κι όχι στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (στο εξής “ο καταναλωτής”) δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση με τα υλικά συσκευασίας πλήρη και σε άριστη κατάσταση (συσκευασμένο). Για τον λόγο αυτό και επισημαίνεται η προσοχή κατά την αποσυσκευασία. 


Τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, αμοντάριστα, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και με συσκευασία σε καλή κατάσταση. Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα αλλιώς να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων με επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας για γνωστοποίηση των ελαττωμάτων  την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα και να μας αποσταλούν φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή μέσω email στο info@mikroepipla.gr ). Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η mikroepipla.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος ή υπαναχώρηση παραγγελίας. 


Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος λόγω της κατάστασης των προϊόντων κατά την επιστροφή.

Αν για οποιαδήποτε λόγο έχει χαθεί όλη ή ένα μέρος τη συσκευασίας τότε θα μειωθεί η αξία του προϊόντος τουλάχιστον κατά το 50% της αξίας αγοράς του.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η mikroepipla.gr είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. 


Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, και εφόσον το προϊόν ελεγχθεί όταν φτάσει στην έδρα μας και όλα έχουν καλώς η mikroepipla.gr υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε. Η επιστροφή του προϊόντος από τον πελάτη προς την mikroepipla.gr ,θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών, ενώ η επιστροφή του τιμήματος που έχει καταβληθεί από το πελάτη θα γίνεται επίσης το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την mikroepipla.gr προς τον πελάτη. Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την mikroepipla.gr. 


Οι δαπάνες παράδοσης ή και συναρμολόγησης, που χρεώθηκαν κατά την παράδοση, ή και δαπάνες υπέρ τρίτων μεταφορέων, ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανών και εν γένει οι όποιες άλλες δαπάνες πέραν της αξίας του προϊόντος δεν επιστρέφονται. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η mikroepipla.gr για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.


Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την επιχείρηση αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε e.gr δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ


Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.

2) Την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή σαφώς εξατομικευμένων.

3) Την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

4) Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

1. Το προϊόν δεν έχει υποστεί ουδεμία εκούσια ή ακούσια ζημία από τον πελάτη (μη προσεκτικής απομάκρυνσης της συσκευασίας του, λανθασμένου μονταρίσματος, μη ενδεδειγμένης χρήσης κ.τ.λ.) 

2. Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί 

3. Το προϊόν συνοδεύεται από την αρχική συσκευασία του και όλο το περιεχόμενο αυτής (εξαρτήματα και οδηγίες συναρμολόγησης) 

4. Για τα είδη που έχουν ειδική εργοστασιακή συσκευασία θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί ή φθαρεί η συσκευασία τους. 

5. Να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν ταμπελάκια ή σημάνσεις μάρκας κ.λ.π. που ενδέχεται να έχουν επάνω τους τα προϊόντα 

6. Το προς επιστροφή προϊόν συνοδεύεται από αντίγραφο τιμολογίου ή από την απόδειξη λιανικής αγοράς 

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. 

ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ


1. Στις περιπτώσεις προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον καταναλωτή, με ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του καταναλωτή ή εν γένει προϊόντα εξατομικευμένα για τον καταναλωτή. 

2. Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο. 

3. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει προβεί μόνο σε ηλεκτρονική (on line) ή τηλεφωνική κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να το αγοράσει από φυσικό κατάστημα της mikroepipla.gr, καθώς η συναλλαγή αυτή δεν συνιστά πώληση εξ αποστάσεως, στην οποία και μόνο εφαρμόζεται ειδικώς το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες... Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.